Dołącz do nas/Únase a nosotros

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Aby zostać członkiem appemic należy wypełnić następujący formularz danych osobowych i zaakceptować deklarację członkostwa

Roczna opłata wynosi 20 € można ją wpłacać do 15 lutego każdego roku na konto bankowe Stowarzyszenia wpisując jako tytuł przelewu lub wpłaty: rok_inicjał imienia_pierwsze nazwisko.

Przedłużenie członkostwa następuje automatycznie wraz z uiszczeniem opłaty.

UWAGA! W związku z obecnym kryzysem w roku 2021 oferujemy zniżkę 50% czyli ostatecznie składka wyniesie jedyne 10 € za cały rok.

 

Numer Konta:

APPEMIC

ES86 1491 0001 2230 0006 6403

 Dlaczego warto?

Prawa i korzyści członków appemic są następujące:

  • Uczestnictwo w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
  • Wpływ na decyzje Zarządu, możliwość głosowania w wyborach do Zarządu, możliwość zostania wybranym członkiem Zarządu.
  • Członkowie Stowarzyszenia są na bieżąco informowani za posrednictwem Whatsapp o wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i innych wydarzeniach, które są promowane przez organizację
  • Członkowie mają prawo do specjalnych ulg na wejścia na imprezy Stowarzyszenia.

 


 

¿Cómo hacerse socio de appemic?

Para ser socio de appemic deberías rellenar el formulario de datos personales y aceptar la declaración de socio.

La cuota anual es de 20 € y se puede abonar hasta el 15 de febrero de cada año mediante un ingreso en la cuenta de appemic poniendo en el concepto: año_el inicial de nombre_el primer apellido.

La condición de socio se extiende automáticamente una vez realizado el correspondiente ingreso.

ATENCIÓN! Debido a la crisis en el año 2021 hay una rebaja de 50% siendo la cuota de socio anual unicamente 10 € .

Número de la cuenta:

APPEMIC

ES86 1491 0001 2230 0006 6403

¿Por qué merece la pena?

Los derechos y beneficios de los socios de appemic son los siguientes:

  • Participación en las Asambleas de la Asociación.
  • Derecho a voto sobre las decisiones tomadas por la Junta Directiva, derecho a voto en las elecciones a la Junta, posibilidad de ser candidato a alguno de los puestos de la Junta.
  • Los socios están informados a través del grupo Whatsapp sobre los eventos organizados por la Asociación y otros eventos apoyados y difundidos por la asociación.
  • Los socios tienen derecho a descuentos especiales para participar en los eventos de la Asociación.